ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND FOOD

Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών | Variety Research Institute of Cultivated Plants
574 00 Σίνδος - Θεσσαλονίκη | 574 00 Sindos -Thessaloniki
tel.: 2310 796975, 2310 796264, 2310 799684, Fax: 2310 796343


Ελληνικά
| EnglishWinZip ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ